அருள்மிகு தேனுபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்
(துர்கை ஸ்தலம்)

பட்டீச்சரம் - 612703

அருள்மிகு தேனுபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்
(துர்கை ஸ்தலம்)

பட்டீச்சரம் - 612703

தொடர்புக்கொள்ள

தொடர்புக்கொள்ள


செயல் அலுவலர்,
அருள்மிகு தேனுபுரீஸ்வரர் கோயில்
(துர்கை ஸ்தலம்)
பட்டீச்சரம் -612 703
தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
தமிழ்நாடு
0435 - 2445227
Email: patteeswaramdurga@gmail.com

கோயில் விவரங்கள்

அருள்மிகு தேனுபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்

பட்டீச்சரம் -612 703

0435 - 2445227

விரைவு இணைப்புகள்

வரலாறு

திருவிழா

பூஜை

Designed by AnnaaSiliconTechnology.Pvt.Ltd.,

Designed by

AnnaaSiliconTechnology.Pvt.Ltd.,
Top