அருள்மிகு தேனுபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்

பட்டீச்சரம் - 612703

அருள்மிகு தேனுபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்

பட்டீச்சரம் - 612703

நிர்வாகம்

நிர்வாகம்


நிர்வாக அதிகாரி
அருள்மிகு தேனுபுரீஸ்வரர் கோயில்
பட்டீஸ்வரம் -612 703

தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
தமிழ்நாடு
0435 - 2416976
Email: patteswaram_durga@sanchar net.in

கோயில் விவரங்கள்

அருள்மிகு தேனுபுரீஸ்வரர் திருக்கோயில்

பட்டீச்சரம் -612 703

0435 - 2416976

விரைவு இணைப்புகள்

வரலாறு

திருவிழா

பூஜை

Designed by AnnaaSiliconTechnology.Pvt.Ltd.,

Designed by

AnnaaSiliconTechnology.Pvt.Ltd.,
Top